Sklerosering

Sklerosering är en form av injektionsbehandling, som bland annat används för att ta bort synliga kärl på kroppen.

Ju äldre vi blir desto mindre effektiva blir våra ventiler/klaffar i benens vener – och därmed sämre på att pumpa blodet vidare från benen tillbaka till hjärtat. Ett vanligt resultat av det är att blodkärlen blir kraftigare, mörkare och mer synliga. Om du besväras av synliga blodkärl eller ådernät och vill hitta tillbaka till dina tidigare snygga ben är sklerosering en av de behandlingar vi på Estetiskt Hudläkarcentrum kan erbjuda.

Sklerosering är ett skonsamt sätt att behandla synliga kärl, metoden är väl beprövad, risken för komplikationer är mycket liten och man slipper oroa sig för fula operationsärr. Det enda som krävs är ett litet nålstick i kärlet som ska behandlas. Läkemedlen vi använder är också väl kända och används sedan länge inom vården, vid behandling av till exempel åderbråck.

Med hjälp av en mycket tunn nål injicerar vi ett läkemedel i blodkärlet som ska tas bort. Medlet får kärlets väggar att försluta sig, genom att reta och luckra upp kärlväggens insida så att sidorna kan klibba ihop med varandra. När kärlets väggar stängs upphör flödet i venen, då blodet väljer nya vägar för att ta sig fram. Så snart flödet upphört kommer kärlet sedan att skrumpna och försvinna på naturlig väg, då det absorberas av kroppens egna vita blodkroppar.

Det går relativt fort att ta bort ytliga blodkärl. Du kan räkna med att en behandling tar cirka 30 minuter. För att kärlen ska vara väl fyllda vid behandling brukar vi ge injektionerna medan du står upp. Normalt upplever man ingen smärta under behandlingen, men kanske en lätt svidande känsla, och vanligtvis lägger vi ingen bedövning. Du behöver ingen sjukskrivning, utan kan leva som vanligt. Om du arbetar kan du till exempel gå tillbaka till jobbet direkt efter behandlingen.

Kroppen fortsätter ofta att utveckla nya synliga kärl allt eftersom, därför bör du se sklerosering som en form av underhållsbehandling som du behöva göra om då och då.

Hur många behandlingar du behöver för att nå önskat resultat beror på mängden blodkärl, hur stora de är och hur många ”grenar” de har. Det beror också på hur de är placerade och hur stor skillnad du vill se. Vi kan bara behandla ett begränsat antal kärl åt gången, eftersom vi begränsas av mängden injektionsvätska vi kan använda vid ett tillfälle. Ett vanligt behandlingsförlopp omfattar mellan en och tre behandlingar, med cirka en månads mellanrum. Kärlen försvinner gradvis efter behandlingen.

De första veckorna efter behandlingen kan blodkärlen, innan de skrumpnar och försvinner, upplevas ännu mer framträdande än tidigare. Först blir kärlet rött, sedan blått. Det är inget att oroa sig för, kärlen kommer att mattas av successivt för att försvinna helt efter några veckor. Det kan ta flera veckor för en ven att förslutas helt och under åtminstone en del av tiden brukar man få bära någon form av tryckförband, som en kompressions- eller stödstrumpa, för att pressa samman kärlen. Det gäller framför allt vid behandling av lite kraftigare kärl.

Den första tiden efter behandling är det bra om du kan undvika träning och bastubad, som påverkar blodflöde och blodkärl.

Nej, alla kan inte behandlas med den här metoden. Vi behandlar till exempel inte gravida eller ammande. Vi vill inte heller behandla dig om du är allergisk mot lokalbedövningsmedel eller om du äter blodförtunnande medicin.

Veckan före behandling bör du undvika antiinflammatoriska mediciner och ett par dagar innan behandling bör du även avstå från att raka det eller de ställen på kroppen som ska behandlas.

Vilken eller vilka behandlingar som passar dig bäst kommer vi fram till gemensamt. På Estetiskt Hudläkarcentrum börjar vi alltid med en konsultation, innan vi lägger upp en behandlingsplan. Under konsultationen går vi igenom dina önskemål, behov och förutsättningar. Ibland blir det både besök hos läkare, sköterska och hudterapeut.

Att utifrån förutsättningarna säkerställa mest effektiva och bästa behandling är en av flera viktiga anledningar att alltid vända sig till legitimerade och väl auktoriserade behandlare. Här arbetar hudterapeuter och läkare sida vid sida, vilket gör kontakten mellan oss mycket enkel och effektiv.