Medicinska injektionsbehandlingar/fillers

Botox används till mycket mer än att behandla rynkor, vilket är vad de flesta verkar tänka på när Botox kommer på tal. Faktum är att ungefär 90 procent av alla behandlingar som görs med Botox och andra liknande preparat är av medicinsk natur – och användningsområdena inom medicinen blir ständigt fler.

De flesta som talar om botoxbehandlingar menar behandlingar med det muskelavslappnande ämnet botulinumtoxin typ A, ett toxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum och förekommer naturligt i jord och smuts i naturen.

Begrepp som ”botoxa” kommer från varumärket Botox, ett preparat som innehåller botulinumtoxin typ A, men det finns många kända varumärken inom området. Medan just Botox ofta används vid medicinska behandlingar, används till exempel Vistabel oftare vid estetiska behandlingar. Oavsett vilket varumärket är så bygger de på samma verksamma ämne.

En behandling med botulinumtoxin typ A är enkel och riskerna små. Ämnet, som har använts i medicinskt syfte för att behandla överaktiva muskler sedan 1950-talet, är godkänt av Socialstyrelsen och används idag vid fler än hundra olika sorters medicinska behandlingar –från behandlingar av muskelspasmer, migrän och svettningar till skelning, tandgnissling och urinläckage. Att botulinumtoxinet också är mycket effektivt mot vissa typer av rynkor har dessutom gjort det till en av världens vanligaste estetiska behandlingar.

Exempel på medicinska behandlingsområden med botulinumtoxin:

  • Överdriven svettning (hyperhidros)
  • Asymmetri i ansiktet, vid till exempel halvsidesförlamning efter borreliainfektion
  • Tandgnissling, tandsammanpressning och förstorade käkmuskler

Ett exempel på medicinsk behandling där botulinumtoxin kan vara till stor hjälp är vid hyperhidros. Den som lider av hyperhidros lider av överdrivna svettningar. Det kan handla om kraftig svettning i allt från armhålor, ansikte, ljumskar och underliv till svettningar på händer, fötter, bröst, huvud och rygg.

Alla människor behöver svettas för kroppen ska kunna hålla rätt temperatur, men för den som lider av hyperhidros och producerar flera gånger mer svett än normalt kan vardagen kännas mycket besvärande. Många tycker att tillståndet är generande och upplever försämrad livskvalitet. Tillståndet är lika vanligt hos kvinnor som hos män, det är ofta ärftligt och besvären kan börja rätt tidigt i livet.

Idag finns dock bra hjälp att få.

Att vi svettas beror på att kroppens nervsystem skickar en signalsubstans som heter acetylkolin till svettkörteln, människor med hyperhidros är särskilt känsliga för den signalen. Genom att begränsa signalen kan vi effektivt lindra eller helt bota överdriven svettning.

En behandling med botulinumtoxin innebär att vi med en mycket tunn nål injicerar små, små doser toxin i huden där svettkörtlarna finns eller i de muskler som vi ska påverka. Vi börjar ofta med låg dos för att senare öka vid behov. Ämnet verkar endast lokalt i det lilla område där vi sprutar in det, vilket gör att vi kan rikta behandlingen exakt där den ska verka.

Medlet begränsar de signaler som skickas från nerver till muskler och körtlar. När kommunikationen från nerven minskar eller upphör, då minskar eller försvinner också till exempel svettkörtlarnas förmåga att producera svett eller musklernas möjlighet att dra ihop sig. Exempel på resultat är torrare hud tack vare mindre aktiva svettkörtlar. Det är bara själva signalerna som störs ut, känseln i området påverkas inte.

Efter första injektionen brukar det ta några dagar för medlet att börja verka och effekten ökar sedan successivt i ytterligare ett par veckor innan det når full effekt. En behandling med botulinumtoxin är inte permanent utan måste upprepas mellan var tredje till tolfte månad, beroende av vad som behandlats. Effekten av en svettbehandling brukar hålla i sig i mellan sex månader och ett halvår. Det är ganska vanligt att behandlingseffekten håller i sig allt längre för varje ny behandling.

Det går relativt fort att göra en behandling med botulinumtoxin, du kan räkna med att det tar mellan en kvart och en halvtimme. Normalt upplever man ingen smärta under behandlingen, men kanske en lätt svidande känsla, och vanligtvis lägger vi ingen bedövning. Du behöver ingen sjukskrivning, utan kan leva som vanligt. Den vanligaste biverkningen är att det uppstår ett litet blåmärke eller liten svullnad vid själva platsen för injektionen. Det händer också att personer kan känna av lite huvudvärk efter en behandling, men den som arbetar brukar oftast kunna gå tillbaka till jobbet direkt efter behandlingen.

Efter en behandling ska du undvika att massera det behandlade området, eftersom det kan leda till att toxinet sprider sig till närliggande muskler eller funktioner som inte är tänka att påverkas av behandlingen. De första dagarna efter behandling är det också bra om du kan undvika intensiv träning och bastubad.

Nej, alla kan inte behandlas med den här metoden. Vi behandlar till exempel inte gravida eller ammande. Vi vill inte heller behandla dig om du lider av vissa muskelsjukdomar eller om du äter blodförtunnande medicin, medel som påverkar muskler och/eller nervsignaler eller vissa typer av antibiotika. Du ska inte heller ha någon infektion vid det planerade injektionsstället, då väntar vi tills infektionen har lagt sig och genomför behandlingen vid ett senare tillfälle.

Vilken eller vilka behandlingar som passar dig bäst kommer vi fram till gemensamt. På Estetiskt hudläkarcentrum börjar vi alltid med en konsultation, innan vi lägger upp en behandlingsplan. Under konsultationen går vi igenom dina önskemål, behov och förutsättningar. Ibland blir det besök hos både läkare och hudterapeut.

Botulinumtoxin kan sedan många år ge effektiv hjälp mot hundratals olika besvär. Men samtidigt som botulinumtoxinet innebär fantastisk hjälp för många människor, så är det också ett potent toxin. Att hantera det på ett säkert sätt kräver stor såväl kunskap som erfarenhet hos behandlaren. Att utifrån förutsättningarna säkerställa mest effektiva och bästa behandling är en av flera viktiga anledningar att alltid vända sig till legitimerade och väl auktoriserade behandlare. På Estetiskt hudläkarcentrumstår det alltid en ansvarig läkare bakom den här typen av behandlingar. Du kan också känna dig trygg med att det enbart är läkare som injicerar toxiner hos oss.