Laserpeeling

Med peeling avlägsnar vi döda hudceller från hudytan så att underliggande fräsch hud kan komma fram och ersätta de nyss avlägsnade hudcellerna. Lasern är ju sedan länge en väl etablerad teknik vid behandling av hud – och den har visat sig snabbt vinna mark och skaffa sig en säker ställning även inom peelingområdet.

Laserpeeling är idag en stark konkurrent till mekaniska och kemiska peelingar. Den används, liksom de andra metoderna, bland annat för att reducera och ta bort rynkor, hudbristningar, pigmentförändringar och ärrbildningar efter till exempel acne. En bonus är att lasern även bidrar till att strama upp huden, tack vare att den värme som bildas även stimulerar hudens djupare lager och kroppens egen kollagenproduktion. Kollagen är en grupp proteiner som hjälper till att hålla bland annat huden vital, spänstig och mjuk.

När vi talar om laser talar vi om ljus med en särskild våglängd, som ger specifik förmåga att bearbeta huden på djupet. Med hjälp av ljuset värmer vi på ett kontrollerat sätt upp hudens vävnader och kan på så sätt påverka hudens struktur.

Det går utmärkt att behandla hela kroppen med laserpeeling, även om det vanligaste valet är att behandla ansikte, hals och/eller dekolletage. Det går ofta också bra att kombinera laserpeeling med andra behandlingar, till exempel kirurgiskt ansiktslyft.

Med peeling avlägsnar vi döda hudceller från hudytan så att underliggande fräsch hud kan komma fram och ersätta de nyss avlägsnade hudcellerna. Lasern är ju sedan länge en väl etablerad teknik vid behandling av hud – och den har visat sig snabbt vinna mark och skaffa sig en säker ställning även inom peelingområdet. Laserpeeling är idag en stark konkurrent till mekaniska och kemiska peelingar. Den används, liksom de andra metoderna, bland annat för att reducera och ta bort rynkor, hudbristningar, pigmentförändringar och ärrbildningar efter till exempel acne. En bonus är att lasern även bidrar till att strama upp huden, tack vare att den värme som bildas även stimulerar hudens djupare lager och kroppens egen kollagenproduktion. Kollagen är en grupp proteiner som hjälper till att hålla bland annat huden vital, spänstig och mjuk. Ju djupare desto mer kraftfull effekt När vi talar om laser talar vi om ljus med en särskild våglängd, som ger specifik förmåga att bearbeta huden på djupet. Med hjälp av ljuset värmer vi på ett kontrollerat sätt upp hudens vävnader och kan på så sätt påverka hudens struktur. Det går utmärkt att behandla hela kroppen med laserpeeling, även om det vanligaste valet är att behandla ansikte, hals och/eller dekolletage. Det går ofta också bra att kombinera laserpeeling med andra behandlingar, till exempel kirurgiskt ansiktslyft. En avgörande faktor för hur kraftfullt resultatet av en peeling ska bli är vilket djup man väljer att låta den arbeta på. Laserpeeling kan vi utföra på mer eller mindre olika djup, hur djupt vi går beror på vad vi ska behandlas och vilken effekt vi vill uppnå. En ytlig peeling ger fin uppfräschning av huden utan någon egentlig konvalescens. Att reducera acneärr, djupa rynkor eller större ojämnheter i huden kräver dock djupare peeling.

De djupare peelingarna avlägsnar mycket hud, vilket innebär mer smärta och längre konvalescens, men de har å andra sidan möjlighet att åtgärda såväl fler som djupare sorters defekter. Djupa peelingar är mycket effektiva och ger långvariga resultat på både hudstruktur och pigmentering.

Vilken väg man väljer beror på det upplevda problemet, hur förutsättningarna ser ut och vilket resultat man vill se. Med peeling är det ju så att ju djupare man väljer att gå, desto större förändringar och mer dramatiska resultat kan man förvänta sig. Men med ökat djup följer också ökat obehag och längre konvalescens.

Vid behandling av mindre och ytliga områden behövs normalt ingen bedövning, medan djupare behandlingar ofta kräver lokalbedövning. Om du gör en djupare och mer effektiv behandling bör du räkna med minst en veckas konvalescens. Vid ytligare behandlingar är du ofta röd och svullen i någon dag.

Efter den första tidens tuffare symtom följer en tid med hud som flagar och kliar, det är helt normala tecken på den förnyelseprocess som kroppen har startat. Det gäller dock att stå ut utan att peta ochklia, eftersom sådant riskerar att förstöra läkprocessen och kan leda till komplikationer som infektioner och ärrbildning. Efterbehandlingen är avgörande för slutresultatet. Allt eftersom läkningen pågår kommer du att uppleva hur din nya, friska och vitala hud växer fram. Hur lång tid det tar och hur kraftfull skillnaden är beror på hur stort ingreppet varit. Tänk också på att den nya huden är mycket känslig för sol, därför är det viktigt att undvika solexponering efter behandling.

Inom laserpeelingen finns, förutom djup, också två tekniskt olika vägar att gå: du kan välja mellan att göra en hel ablation eller fraktionerad peeling. Skillnaden ligger i hur lasern penetrerar huden.

När vi gör en hel ablation gör vi en laserpeeling som innebär att vi tar bort hela hudytan i det område som vi kommit överens om ska behandlas. En hel ablation innebär både större obehag och längre återhämtning än en fraktionerad laserpeeling, men den kräver å andra sidan bara en enda behandling för såväl kraftfulla som långvariga resultat. Det är en extremt effektiv behandling.

Vi arbetar på ett djup mellan 0,2 och 1 millimeter vilket gör det möjligt att ta bort eller reducera rynkor, pigmentförändringar och/eller andra ojämnheter i struktur och hudton. Behandlingen bidrar till att strama upp huden och öka dess elasticitet. Den nya hud som kroppen skapar i sin omfattande läkprocess har också stor påverkan på hudens kvalitet och leder till en tydlighudföryngring.

En hel ablation är en mycket effektiv behandling om du är ute efter att ta bort vissa typer av rynkbildning. Den är särskilt bra för att motverka den typ av rynkor som beror på förändringar i läderhuden, eller dermis, som är hudens mellersta lager. Den är dock inte lika effektiv på till exempel acneärr, då den fraktionerade laserpeelingen normalt är en bättre behandling.

Till skillnad från den hela ablationsbehandlingen, där hela hudpartier skalas av, så arbetar den fraktionerade behandlingen punktvis. Det innebär att vi med en fraktionerad laser skapar små mikroskopiska hål eller kanaler ner i huden och lämnar övrig hud obehandlad. Att ta bort hud punktvis hjälper till att i hög grad minska obehaget av både behandling och efterbehandling, jämfört med göra en hel ablation, samtidigt som den ändå bidrar till att stimulera kroppens naturliga kollagenproduktion.

Ingreppet är inte lika kraftfullt som den hela ablationen och ger inte heller samma dramatiska effekt på en gång, men den leder å andra sidan inte heller till samma obehag och ger dessutom snabbare återhämtning. Behandlingen är dock mycket effektiv och kan på lite sikt ge samma resultat som den hela ablationen, det krävs normalt bara ytterligare en eller ett par behandlingar. Vi arbetar på samma djup vid fraktionerad laserpeeling som vid hel ablation, mellan 0,2 och 1 millimeter, för att kunna nå samma typ av resultat som vid den hela ablationen.

Även den fraktionerade laserpeelingen är effektiv mot rynkor – men särskilt effektiv kan den vara för dig som upplever problem med till exempel acneärr.

På Estetiskt Hudläkarcentrum använder vi en laserteknik som heter Erbium Yag (brukar även skrivas Er:Yag eller Er-Yag), eftersom vi anser att den är mer både skonsam och effektiv än till exempel den så kallade koldioxidlasern. Den ger dessutom kortare konvalescens.

När det gäller högteknologisk medicinsk utrustning samarbetar Estetiskt Hudläkarcentrum enbart med etablerade och kända företag som Scanex Medical Systems och Derma Promedical. De tekniska lösningar vi använder är alltid kliniskt testade och väl beprövade – som laser- och IPL-system från företag som Ellipse, Fotona och Solta Medical. Du kan läsa mer om dem och deras produkter på www.scanex.se, www.ellipse.com, www.fotona.com och www.solta.com/home.

För dig som vill kunna jämföra laserpeelingen med mekanisk peeling och kemisk peeling kan vi börja med att säga att den fraktionerade laserpeelingen är den enda peelingteknik som finns för att slipa hud utan att avlägsna hela hudpartier, både mekanisk och kemisk peeling verkar genom att ta bort hela hudpartier.

Jämfört med mekanisk peeling är laserpeelingen mer exakt och därmed lättare att kontrollera, vilket till exempel minskar risken för att man arbetar onödigt djupt eller rent av för djupt. Om vi i stället tittar på kemisk peeling, eller snarare den djupa kemiska peelingen, så ser vi en minskad risk för hudblekning med laserpeeling.

Om vi också passar på att jämföra vår valda laserteknik, Er:Yag, med den koldioxidlaser som fortfarande också ofta används så är det framför allt möjligheten att minska risken för överhettning som fått oss att välja Er:Yag. Överhettning kan riskera att leda till såväl ojämn pigmentering, på grund av skador på pigmentcellerna, som ärrbildning (framför allt vid hel ablation).

Vilken eller vilka behandlingar som passar dig bäst kommer vi fram till gemensamt. På Estetiskt Hudläkarcentrum börjar vi alltid med en konsultation, innan vi lägger upp en behandlingsplan. Under konsultationen går vi igenom dina önskemål, behov och förutsättningar. Ibland blir det både besök hos läkare, sköterska och hudterapeut

Att utifrån förutsättningarna säkerställa mest effektiva och bästa behandling är en av flera viktiga anledningar att alltid vända sig till legitimerade och väl auktoriserade behandlare. Här arbetar hudterapeuter och läkare sida vid sida, vilket gör kontakten mellan oss mycket enkel och effektiv.