Laserbehandling ansträngningsinkontinens

Vad är ansträngningsinkontinens?

Ansträngningsinkontinens är ett vanligt problem hos kvinnor och orsakar ofrivilligt urinläckage vid hostring, nysning, skratt eller fysiskt ansträngning.

Vilka är orsakerna till ansträngningsinkontinens?

En försvagning av urinvägens stängningsmekanism vilket i sin tur är resultat av en försvagning av bäckenbottens muskler. De främsta bidragande faktorerna är vaginal barnafödsel, fetma samt åldrande.

Vilka är de traditionella behandlingsalternativen?

Fram till nu behandlades ansträngningsinkontinens genom muskelträning, så kallade knipövningar. Detta är dock endast marginellt effektivt eftersom det krävs att övningarna utförs dagligen. Ansträngningsinkontinens behandlas även invasivt med en kirurgisk behandling som kallas slyngplastik. Denna procedur kräver sjukhusvistelse, återhämtningstid och kan orsaka allvarliga komplikationer.

Fördelar med laserbehandling;

  • Behandlingen tar endast 15 minuter
  • Inga kirurgiska snitt
  • I stort sett ingen smärta
  • Inga stygn eller blödningar
  • Ingen bedövning behövs, inte heller antibiotika
  • Hög patientnöjdhet

Pris behandling ansträngningsinkontinens 6900 kr per behandlingstillfälle (totalt 3 st)

Pris behandling framfall 7900 kr per behandlingstillfälle (totalt 3 st)